iDesign  

Design department

  • Sergei Samokhvalov
  • Boris Averiyanov
  • Alexander Pomerantsev
  • Nikita Samokhvalov
  • Evgeni Radygin
  • Marat Yamaltdinov
  • Alexei Nikolaev
  • Vadim Gousmanov
  • Olga Khudyakova